menu
en
Konzulát Bahamského společenství

Honorární konzulát
Bahamského společenství v České republice

bahamy
hotel atlantis

Bahamy

Oficiální název státu, složení vlády

 • Bahamské společenství – The Commonwealth of The Bahamas
 • Polit. systém:  konstituční parlamentní demokracie (konstituční monarchie)
 • Hlava státu:  formálně britská královna Alžběta II. zastoupena generálním guvernérem, představitelem politické moci je ministerský předseda

V Bahamském společenství je zastupována generálním guvernérem a jedná na základě doporučení vlády. Jmenuje předsedu vlády z vítězné strany vzešlé z voleb. Podobně jako královna, generální guvernér nevyslovuje své názory či mínění. Generálním guvernérem je Dame Marguerite Pindling.

Administrativní dělení –  Bahamy se administrativně dělí na okruhy (districts). Platí to pro všechny oblasti v zemi s výjimkou New Providencu. Je jich 31, z toho 23 se jich vytvořilo v roce 1996, zbytek v roce 1999.

Odkaz na vládní stránky vlady Bahamského společenstvi – www.bahamas.gov.bs

Historie

Karibští Tainové se přeplavili na Bahamy někdy v 7. stol. n.l. pravděpodobně z Haiti, do 12. století pak osídlili celé souostroví.  Prvním místem, které Kryštof Kolumbus v Americe objevil, byl právě jeden z ostrovů Bahamského souostroví. V roce 1492 přistál na ostrovu San Salvador a prohlásil ho za španělskou državu. Většinu původního obyvatelstva odvezli Španělé jako otroky do zlatých dolů na Kubu a na Haiti, zbytek vymřel. Na počátku 17. století se na ostrově začali usazovat Britové a v roce 1717 se Bahamy staly britskou kolonií. Dne 7. ledna 1964 byla udělena Bahamám samospráva a 10. července 1973 byla vyhlášena nezávislost.

Geografické a demografické informace

 • Poloha: Karibik, ostrovy v Atlantickém oceánu, jihovýchodně od Floridy a severovýchodně od Kuby
 • Rozloha: 13 940 km² (160. na světě),  z toho 28 % vodní plochy
 • Hlavní město: Nassau (248 948 obyvatel)
 • Populace: 310 000 (175. na světě)
 • Nejvyšší bod:   Mount Alvernia (63 m n. m.)
 • Hustota zalidnění:  22 ob. / km² (186. na světě)
 • Náboženství: baptisté 35,4%, anglikáni 15,1%, římští katolíci 13,5%, letniční hnutí 8,1%, ostatní křesťané 24,2%, ostatní nebo bez vyznání 3,7%
 • Časová zóna: UTC-5, letní čas UTC-4
 • Měna: bahamský dolar (BSD), 1 BSD = 100 centů
 • Jazyk:   angličtina (úřední), kreolština (mezi haitskými imigranty)
 • Národnostní složení: Černoši (85 %), běloši (12 %), míšenci (3 %)

Bankovní systém

Hlavní město Nassau se řadí mezi 10 nejvýznamnějších celosvětových offshore destinací a je nejdůležitější na západní polokouli. Většina bank se zaměřuje na privátní bankovnictví. Offshore banking je vedle turistiky druhým největším zdrojem přílivu finančních prostředků na Bahamy.

Na Bahamách působí přes 250 institucí s bankovními licencemi. Jejich působení upravuje “The Banks and Trust Companies Regulation Act”.

Offshorový finanční sektor je mimořádně veliký, 75x přesahující bahamský HDP. Ve většině případů offshorových transakcí se jedná o zprostředkování operace mezi zahraničními subjekty.

Podle aktuálních informací na Bahamách působí přes 400 bank a finančních institucí, např. Barclays Bank, Royal Bank of Canada, Bank of The Bahamas, Citibank, Commonwealth Bank, Fidelity Bank, Finance Corp of Bahamas, First Caribbean Intl Bank, Scotiabank, Ansbacher, Bank of Nova Scotia Trust Co, Bank of the Bahamas Trust, Butterfield Bank, CIBC Trust, Cititrust, Fidelity Merchant Bank, Latin American Investment Bank Bahamas, Pictet Overseas Trust Corp, Royal Bank of Canada, SG Hambros Bank, UBS Trustees, atd.

Daňový systém

Bahamy patří mezi daňové ráje a pro evropské společnosti i jednotlivce existuje mnoho příležitostí tohoto druhu v mezích daných zákony země původu. Mezi nejdůležitější investiční nástroje patří offshore holdingy, které slouží k daňovým i nedaňovým účelům. Nejčastější je ochrana zisku před zdaněním. Holding se sídlem na Bahamách sice nemůže získávat výhody z dohod zamezujících dvojímu zdanění, neboť Bahamy nejsou signatářem žádné takové dohody, nicméně centralizace akciových podílů přináší administrativní zjednodušení a potenciální úspory.

S platností od 1. 1. 2015 byla do bahamské ekonomiky zavedena DPH ve výši 7,5 %.

Investice

Hlavním investorem na Bahamách jsou i díky své geografické blízkosti Spojené státy. Celkově tvořily přímé zahraniční investice v r. 2012 595 mil. USD.

Bahamy patří mezi daňové ráje a jedním ze dvou pilířů bahamského hospodářství je proto finanční sektor.

Bahamy jsou otevřeny přílivu zahraničních investic a nabízí množství investičních pobídek. Jako hlavní důvody pro investování právě na Bahamách patří blízkost USA a stejné časové pásmo. Bahamy jsou demokratickým státem se stabilním právním řádem, kvalitními veřejnými službami a moderní infrastrukturou. Neexistuje zde daň z kapitálových zisků, dědická daň, neexistuje zdanění právnických ani fyzických osob, dividend či úroků.

Bahamský úřad pro investice (Bahamas Investment Authority, BIA) působí v rámci kanceláře premiéra a jeho úkolem je rozvíjet bahamskou investiční politiku, podporovat investice, vyhodnocovat návrhy projektů, monitorovat projekty a poskytovat podporu při jejich realizaci. Všechny projekty musí být předloženy BIA ke schválení.

Mezi zákony upravující legislativní pobídky pro investory patří například:

The Hotels Encouragement Act (umožňuje hotelovým developerům požívat úlev od cla na stavební materiál a další vybavení, stejně jako úlev od daní z nemovitosti až na 20 let), The Industries Encouragement Act (poskytuje vývozcům úlevu od cla na dovoz materiálu a vybavení a od poplatků za licenci), The Export Manufacturing Industries Encouragement Act, The Bahamas Free Trade Zone Act a The Agricultural Manufactories Act.

Zóny volného obchodu

V oblasti ostrova Grand Bahama se nachází 230 čtverečných mil velká zóna volného obchodu Freeport. Tato „free zone“   byla založena v r. 1955 a spadá pod Grand Bahama Port Authority (GBPA), jež je hlavním poskytovatelem služeb v rámci GBPA. Společnosti zde neplatí daně ze zisku, kapitálových zisků, z příjmu, dědictví, darů či dovezeného či vyvezeného zboží.

Vztahy země s EU

Na Bahamách se nenachází rezidentní velvyslanectví žádného členského státu EU.

V roce 2008 Bahamy spolu s dalšími zeměmi Karibiku podepsaly Dohodu o ekonomickém partnerství s EU (EPA), která  zakládá právní režim Dohody o volném obchodu mezi EU a 15 zeměmi Karibiku, kde je EU druhým největším obchodním partnerem po USA.

Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

Smluvní základna mezi oběma státy:

 • Dodatková úmluva o civilním řízení soudním mezi Republikou československou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska z r. 1935.
  Smlouva mezi Republikou československou a Spojeným královstvím Velké Britanie a Irska o vzájemném vydávání zločinců změněná Protokolem podepsaným v Londýně dne 4. června 1926.
 • Smlouva mezi Republikou československou a Spojeným královstvím Velké Britanie a Irska o právní pomoci ve věcech občanských z r. 1924.
 • Dne 6. března 2014 byla na Ministerstvu zahraničních věcí a imigrace Bahamského společenství v Nassau uzavřena Dohoda mezi Českou republikou a Bahamským společenstvím o výměně informací v daňových záležitostech, která vstoupila v platnost dne 2. dubna 2015.

Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Obchodníci nosí formální a konzervativní stylové oblečení, nošení kalhotových kostýmů u žen v klasickém stylu je přijatelné.

Úřední jazyk: angličtina

Pracovní doba:

 • ministerstva a podniky: po – pá: 9:00 – 16:00
 • obchody: po – so: 10:00 – 17:00 až 18:00

Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Zdravotní péče pro občany ČR není smluvně upravena.

Existují dvě státní nemocnice, na ostrově New Providence/Nassau a na Grand Bahama. Státní kliniky jsou k dispozici na New Providence, Grand Bahama a Out Islands. Zdravotní péči je nutno hradit. Za tímto účelem na Bahamách působí místní i mezinárodní pojišťovací společnosti.

sipka

Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Podmínky zpracování osobních údajů.